Kinderen en hun ontwikkeling


HangmatKinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen onder andere hun motoriek en zintuigen. De ontwikkeling kan vertraagd of afwijkend zijn. Dit als gevolg van een probleem met de motororische ontwikkeling en zintuiglijke waarneming. Ook kan het verstandelijke vermogen van het kind en/of eventuele gedragsproblemen van invloed zijn op de ontwikkeling.

Soms is extra aandacht  nodig om de sensomotorische ontwikkeling van het kind te stimuleren.
Vanuit onze praktijk helpen wij kinderen en ouders hierbij.

Wij richten ons op onderzoek, advisering en second opinion. Hierbij dragen wij adviezen en eventueel een voorstel tot behandelplan over aan ouders, groepsleiding en/of bijvoorbeeld een collega kinderfysiotherapeut die reeds met het kind samenwerkt. 

Naast kinderen met een enkelvoudige vraagstelling, behandelen wij kinderen met een meervoudige beperking, Door onze jarenlange ervaring met deze doelgroep, hebben wij hierin veel ervaring opgedaan,

Bij second opinion richten wij ons met name op kinderen met een complexe zorgvraag. Dit op basis van onze jarenlange ervaring, bij kinderen met een meervoudige beperking en kinderen met een visuele beperking. Uitgangspunt hierbij is dat het kind, zo nodig, behandeling krijgt van een kinderfysiotherapeut in zijn directe woonomgeving/ woonplaats.

Het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen  is een gezamenlijke aanpak. Naast de inzet van het kind en ondersteuning van de ouders is de actieve bijdrage van de leerkracht en de groepsleiding zeer waardevol en onontbeerlijk voor de totale ontwikkeling van het kind.