Kinderen met een meervoudige beperking zijn kinderen met specifieke mogelijkheden.


HangmatKinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen onder andere hunzintuigen en motoriek. Bij kinderen met een meervoudige beperking, gaat deze sensomotorische ontwikkeling niet van zelf. De ontwikkeling kan vertraagd of afwijkend zijn. Dit als gevolg van een probleem met de zintuiglijke waarneming en motorische ontwikkeling. Ook kan het verstandelijke vermogen van het kind en/of eventuele gedragsproblemen van invloed zijn op de ontwikkeling.

Extra aandacht is nodig om de sensomotorische ontwikkeling van het kind te stimuleren.
Vanuit onze praktijk helpen wij kinderen en ouders hierbij.

Wij richten ons op onderzoek, advisering en second opinion. Hierbij dragen wij adviezen en eventueel een voorstel tot behandelplan over aan ouders, groepsleiding en/of bijvoorbeeld een collega kinderfysiotherapeut die reeds met het kind samenwerkt. Tevens behandelen wij kinderen met een meervoudige beperking.

Het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen met meervoudige beperking is een gezamenlijke aanpak. Naast de inzet van het kind en ondersteuning van de ouders is de actieve bijdrage van de leerkracht en de groepsleiding zeer waardevol en onontbeerlijk voor de totale ontwikkeling van het kind.