Selecteer een pagina

Kinder fysiotherapie voor kind en ouders.

Onderzoek, advisering, behandeling en begeleiding.

Voor wie

 

Kinderfysiotherapie Haren is er voor alle kinderen die problemen hebben met bewegen, houding of zintuigen.

Ook als de sensomotorische ontwikkeling van jouw kind gestimuleerd moet worden helpen wij hem en jou hierbij.

Onze kinderfysiotherapeuten hebben ervaring met het werken met zuigelingen tot en met jong volwassenen. Ze werken met kinderen die deelnemen aan het regulier (basis-)onderwijs, het speciaal onderwijs en kinderen die geen onderwijs kunnen volgen.

Kinderfysiotherapie Haren is aangesloten bij de beroepsgroepen KNGF en NVFK en nemen deel aan hun klachtenregeling.

 

Voorbeeld hulpvragen:

 

  • motorische vaardigheden
  • voorkeurshouding
  • huilbaby’s
  • activiteiten in het dagelijkse leven, zoals: eten, drinken, aankleden, tandenpoetsen, slapen
  • zindelijkheid
  • spelen
  • schrijfmotoriek
  • kinderen met hersenbeschadiging (al dan niet aangeboren), lees hier meer over
  • zintuiglijke informatieverwerking, lees hier meer over zintuigelijke informatieverwerking
  • aanpassingen, voorzieningen en hulpmiddelen.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?