Kinderen met een hersenbeschadiging (al dan niet aangeboren)

Kinderen met een hersenbeschadiging kunnen op één of meerdere, van de volgende, ontwikkelingsgebieden problemen ondervinden:

  • de motoriek;
  • verstandelijke ontwikkeling;
  • visuele waarneming (het zien), variërend van slechtziendheid tot blindheid;
  • auditieve waarneming (het gehoor), variërend van slechthorendheid tot doofheid;

Kinderfysiotherapie bij kinderen met een meervoudige beperking richt zich onder meer op: 

 

  • onderzoek naar de sensomotorische ontwikkeling van het kind;
  • het geven van adviezen om de motorische ontwikkeling te stimuleren;
  • het geven van adviezen om de zintuiglijke ontwikkeling te stimuleren;
  • adviezen op het gebied van spel en spelontwikkeling;
  • advisering bij hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen;
  • individuele begeleiding.

Het is mogelijk om je kind te laten onderzoeken voor een ‘second opinion’ als je gebruik wilt maken van onze expertise op het gebied van kinderen met een meervoudige beperking. Individuele kinderfysiotherapie blijft plaatsvinden door de kinderfysiotherapeut in jouw directe woonomgeving. Onze adviezen worden doorgegeven aan jou en, indien aan de orde, aan de behandelende kinderfysiotherapeut.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?